WAŻNE!

  • Aby zgłosić się do udziału w warsztacie, prosimy zapoznać się z treścią Regulaminu: i wypełnić formularz zapisu.

  • Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w warsztacie.

  • Zakwalifikowanie na warsztaty potwierdzane jest pocztą elektroniczną lub telefonicznie najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

  • Zgłoszenia przyjmujemy do 23 marca.

  • Warsztaty odbędą się, jeśli zbierze się wymagana ilość osób. Wtedy zostaną Państwo poproszeni mailowo o dokonanie wpłaty.


Formularz zapisu na warsztaty „Abecadło Rozwoju”:

7.04.2018 (sobota), godz. 11.00 - Warsztaty rozwojowe - Zioła na wyciągnięcie ręki, opłata 50 zł

CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE UCZESTNIKA WARSZTATÓW

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

CZĘŚĆ II - OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA, W TYM ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem (wymagane) Regulamin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji zapisu na warsztat (wymagane)

Udostępniane przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, numer telefonu, adres email) służą wyłącznie w celu rezerwacji miejsca w grupie warsztatowej oraz do wystawienia faktury i są chronione zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.).

Wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnianie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek, zarejestrowanych podczas warsztatów zorganizowanych przez Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy na stronie internetowej BiFK (www.bifk.info), profilach internetowych zarządzanych przez BiFK oraz w mediach w celu informacji i promocji BiFK w Oleśnicy (opcjonalne)

Chcę otrzymać fakturę (opcjonalne)

Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę, prosimy o podanie danych:
Osoba fizyczna: Imię i nazwisko i dokładny adres.
Firma/Instytucja: Nazwa firmy, adres, NIP.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych oferentów jest – Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy reprezentowana przez Dyrektora.
2) Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia warsztatów i nie będą udostępniane odbiorcom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
3) Oferent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celów.

WAŻNE! O uczestnictwie w warsztacie decyduje prawidłowo wypełniony formularz i dokonanie wpłaty najpóźniej do 7 dni po otrzymaniu maila potwierdzającego uczestnictwo!