Regulamin PARADY (115.0 KiB)

 


ZGŁOSZENIE NA PARADĘ - DNI OLEŚNICY

Nazwa podmiotu (wymagane)

Imię i nazwisko koordynatora z podmiotu (wymagane)

Adres email koordynatora (wymagane)

Numer telefonu koordynatora (wymagane)

Przewidywana ilość osób w paradzie (wymagane)

Informacja o grupie do konferansjera - maksymalnie 5 zdań (wymagane)

Informacje dla obsługi (podkład muzyczny z opisem – nazwa grupy przesłać na adres: m.brodala@bifk.info)