Zajęcia

PLAN ZAJĘĆ 2018/2019 – SALA WIDOWISKOWA

ZAJĘCIA GDZIE
KIEDY
GODZINA‌
PROWADZĄCY
ZAPISY
Zajęcia taneczne
Szkoła tańca JAST
Sala muzyczna‌
Poniedziałek
Środa
16:00-21.00
Szkoła tańca JAST
Dzieci kontynuujące zajęcia – zapisy w terminie 03.-06.09.2018.
Zajęcia taneczne rozpoczną się od 03.09.2018 wg harmonogramu z poprzedniego roku.
Dzieci nowe w wieku od 3,5 lat – zapisy od 10.09.2018 do 13.09.2018 w miarę wolnych miejsc w grupach.
Wypełnioną deklarację należy złożyć osobiście
w biurze Sali widowiskowej BiFK
(ul. Kochanowskiego 4) od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00. Deklarację można pobrać wcześniej ze strony www.bifk.info.
Wysokość opłaty wnoszonej do BiFK za uczestnictwo w zajęciach tanecznych nie ulega zmianie i wynosi 20 zł/miesiąc lub 10 zł/ miesiąc (Oleśnicka Karta Dużej Rodziny), płatne do 10 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy.
Zajęcia taneczne
‌Szkoła tańca JAST
Sala muzyczna
Wtorek
Czwartek
16:00-21:00
Szkoła tańca JAST
Modelarnia
ul. Sucharskiego 2
Wtorek
Czwartek

 

14:00-17:00
Kazimierz
Surowiak
Zajęcia są bezpłatne, przeznaczone dla dzieci od 10 lat.
Zapisy: osobiście u prowadzącego.
Zajęcia plastyczne dla dzieci od lat 6

Aktualnie BRAK MIEJSC NA ZAJĘCIACH.

Salka plastyczna
Wtorek
16:00-17:00
Ewa
Mielczarek
Zajęcia są bezpłatne, przeznaczone dla dzieci od 6 lat.
Malarstwo dla dorosłych
Salka plastyczna
Wtorek
17:00-18:30
Ewa
Mielczarek
Klub haftu
A-nitka
Sala konferencyjna
(drugi i czwarty)
Wtorek miesiąca
16:00-18:00
Anita
Piechowiak
Zajęcia są bezpłatne
Warsztaty artystycznego ozdabiania przedmiotów (m.in. decoupage)
Salka plastyczna
czwartek
16:00-17.30
Ewa Mielczarek
Zajęcia są bezpłatne, uczestnicy przynoszą swoje materiały.
Warsztaty aktorskie dla młodzieży
scena
poniedziałek
16:30-19:30
Anna Rakowska

PLAN ZAJĘĆ 2018/2019 – BIBLIOTEKA

ZAJĘCIA GDZIE
KIEDY
GODZINA‌
Klub Książkowych Jeżyków
zajęcia literacko-plastyczne
dla dzieci w wieku 4-7 lat
Biblioteka
„Pod Sową”
18.09, 16.10, 13.11, 11.12
godz. 17:00
Klub Książkowych Jeżyków
zajęcia literacko-plastyczne
dla dzieci w wieku 4-7 lat
Biblioteka
„Pod Pegazem”
18.09, 17.10, 22.11., 11.12.
godz. 16:00
Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży
„Czytanie uskrzydla”
(spotkania 1 raz w miesiącu)
Biblioteka
„Pod Pegazem”
terminy ustalane ze spotkania na spotkanie
Klub Robótek ZAPLĄTANE
Biblioteka
„Pod Pegazem”
3.10, 17.10
godz. 18:00
„Środy ze Sztuką” – warsztaty z Markiem Wałęgą
(2 spotkania z miesiącu)
Biblioteka
„Pod Pegazem”
12 i 26.09.
10 i 24.10.
7 i 21.11.
5 i 12.12.
16:30-18:30
English Speaking Club
Biblioteka
„Pod Sową”
środy
18:00
DKK dla Rodziców
Biblioteka
„Pod Sową”
25.09, 18.10
17:00