Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych przy ul. Brzozowej 12 B jest miejscem przeznaczonym do nieodpłatnego korzystania przez organizacje.

Kontakt w sprawie wynajmu: Sekretariat BiFK przy ul. Reja 10 – sekretariat@bifk.info, tel. 71 716 52 10.