Osoby zainteresowane wolontariatem w Bibliotece i Forum Kultury w Oleśnicy zapraszamy do kontaktu z sekretariatem: sekretariat@bifk.info.