WAŻNE!

  • Aby zarezerwować bilety, prosimy zapoznać się z treścią Regulaminu:

    Załącznik Nr 1 Do Zarz.20.2017 REGULAMIN BILETOWANYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH WERSJA 20.09.17 (002) (56.5 KiB)

    i wypełnić formularz rezerwacji.

  • Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z rezerwacją biletów.

  • Potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji jest mail zwrotny z działu rezerwacji z nadanym numerem zamówienia. Potwierdzone zamówienie jest ZAMÓWIENIEM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY!

  • Zamówienie musi zostać opłacone przelewem w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania maila z potwierdzeniem rezerwacji. W przypadku braku wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.

  • Zwrot biletów zarezerwowanych online (przez formularz zamówienia) jest możliwy WYŁĄCZNIE w przypadku odwołania wydarzenia.


Formularz rezerwacji biletów na wydarzenie:

Rezerwacja biletowanych wydarzeń kulturalnych

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Regulamin

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO* wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych tj. Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica ul. M. Reja 10.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO*, to znaczy:
- przysługuje mi możliwość jej wycofania w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
- jest przedstawiona w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prosty językiem;
- w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do realizacji celu, zgoda na przetwarzanie tych danych jest dobrowolna.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Klauzuli informacyjnej Klauzula informacyjna


*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.


WAŻNE!
1) Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z rezerwacją biletów.
2) Potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji jest mail zwrotny z działu rezerwacji z nadanym numerem zamówienia. Potwierdzone zamówienie jest ZAMÓWIENIEM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY!
3) Zamówienie musi zostać opłacone przelewem w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania maila z potwierdzeniem rezerwacji. W przypadku braku wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.
4) Zwrot biletów zarezerwowanych online (przez formularz zamówienia) jest możliwy WYŁĄCZNIE w przypadku odwołania wydarzenia.


??.??.2018, godz. ??.?? - NAZWA WYDARZENIA, bilet ?? zł

Imię i nazwisko/Nazwa firmy**

Adres email**

Numer telefonu**

**Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rezerwacji biletów.

Ilość biletów

Chcę otrzymać fakturę:

NieTak

W przypadku odpowiedzi "Tak", prosimy o podanie poniżej następujących danych:
Osoba fizyczna: Imię i nazwisko i dokładny adres***.
Firma/Instytucja: Nazwa firmy, adres, NIP***.


***Obowiązek podania danych wynika z USTAWY z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.