SONORO

Przegląd wokalny – „Oleśniczanie mają głos”

26.05.2018 Oleśnica

I. Organizatorzy:

Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy, ul. M. Reja 10, 56-400 Oleśnica

Społeczne Ognisko Muzyczne w Oleśnicy, Zamek Książęcy, ul. Zamkowa 4, 56-400 Oleśnica

II. Cele i założenia:

 1. Popularyzacja muzyki, piosenki i pieśni artystów (ze szczególnym uwzględnieniem artystów polskich) z okresu międzywojennego (z okazji ogólnopolskich obchodów 100-lecia niepodległości).
 2. Popularyzacja piosenek i pieśni dotyczących kobiet i ich ról społecznych (z okazji Dnia Matki i 100-lecia uzyskania przez kobiety praw wyborczych).
 3. Popularyzacja śpiewania piosenek wśród mieszkańców miasta Oleśnicy i powiatu oleśnickiego.
 4. Promocja utalentowanych mieszkańców miasta i powiatu.
 5. Popularyzacja zajęć wokalnych jako twórczego spędzania wolnego czasu.

III. Warunki uczestnictwa:

 1. „Sonoro” ma charakter przeglądu. Skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta Oleśnicy i powiatu oleśnickiego w 6 kategoriach wiekowych:

1 – uczniowie przedszkoli

2 – uczniowie klas 0-III szkół podstawowych

3 – uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych

4 – uczniowie klas gimnazjalnych (II i III)

5 – uczniowie szkół średnich

6 – dorośli i seniorzy

 1. W Przeglądzie mogą wziąć udział soliści lub duety. Soliście może towarzyszyć chórek.
 2. Uczestnicy przygotowują dwa utwory z podkładem muzycznym lub akompaniamentem instrumentu.
 3. Uczestnicy kategorii I i II mogą zaśpiewać piosenki z repertuaru piosenek dziecięcych.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszenia (link do zgłoszeń elektronicznych i plik do wydruku dostępne są na stronie www.bifk.info) do 27 kwietnia 2018 r. i dostarczenie do Organizatora nagrań podkładu muzycznego. Podkład muzyczny należy przesłać do Organizatora na adres mailowy: a.jach@bifk.info. Podkład muzyczny musi być opisany: „Imię i nazwisko uczestnika, tytuł utworu”.
 5. Zgłoszenie może zostać złożone indywidualnie lub w imieniu instytucji/organizacji, którą Uczestnik reprezentuje. Nie ma limitu ilości reprezentantów.
 6. Przegląd rozpocznie się 26 maja 2018 r. (sobota) ok. godz. 13.00 (godzina może ulec zmianie) na scenie w Rynku w ramach Dni Oleśnicy. Wręczenie nagród nastąpi 27 maja 2018 r. (niedziela) na scenie w Rynku. O decyzji jury i szczegółach wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie w dniu 26 maja.
 7. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania przesłuchań wstępnych w tygodniu poprzedzającym Dni Oleśnicy, które odbędą się w Sali widowiskowej BiFK przy ul. Kochanowskiego 4 w dniu 21 maja 2018 r. (poniedziałek). Podczas przesłuchania jury wyłoni laureatów, którzy wystąpią na scenie w Dni Oleśnicy. O szczegółowych godzinach i harmonogramie przesłuchań uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 10 maja.
 8. Wykonawców oceni powołane przez Organizatora 3-osobowe jury. Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, dykcja, interpretacja utworu, poprawność pod względem rytmicznym oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury po wysłuchaniu prezentacji wyłoni laureatów w wymienionych wyżej kategoriach wiekowych.
 9. Główni laureaci każdej kategorii zostaną uhonorowani statuetkami mikrofonu i drobnymi upominkami, wystąpią także w trakcie Dni Oleśnicy. Jesienią 2018 roku planowany jest także specjalny koncert laureatów w Sali widowiskowej BiFK. Laureaci wezmą także udział w profesjonalnych warsztatach wokalnych i spotkają się z uznanym/uznaną artystką, który/a także wystąpi w tym dniu na zakończenie koncertu.

IV. Postanowienia ogólne

 1. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest
 2. Dane osobowe Uczestników Przeglądu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla organizacji Przeglądu (w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Przeglądu, w tym ogłaszania jego wyników, prezentacji wybranych prac, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej).
 3. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając udział w Przeglądzie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Przeglądu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Przeglądzie.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie o czym bezzwłocznie poinformują Uczestników.

Bliższych informacji udziela koordynatorka wydarzenia w imieniu Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy – Anna Jach, tel. 515-791-793.