Regulamin PARADY

Podczas Parady organizowany jest konkurs dla uczestników – grup zorganizowanych: Konkurs na najlepszą prezentację.

ZASADY KONKURSU:

  1. Z jednego podmiotu w Paradzie powinno wziąć udział jak najwyższa liczba uczestników – wysoko punktowana będzie ilość.
  2. Każdy z podmiotów uczestniczących w paradzie zaprezentuje się w stylu lat 20. i 30.
    (charakterystyczny strój dla tej epoki).
  3. Grupa przygotowuje krótki pokaz odwołujący się do okresu międzywojennego
  4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 2 min.
  5. Do 27 kwietnia 2018 należy dostarczyć do BIFK zgłoszenie (osobiście lub pocztą e-mail na adres oferty@bifk.info)
  6. Udział w Paradzie  zostanie oceniony przez komisję na podstawie następujących kryteriów:Zgodność z tematem, Kreatywność prezentacji, Walory artystyczne, Ilość uczestników
  7. Grupy osób niepełnoletnich przybywają na Paradę pod opieką nauczyciela/-li/, bądź opiekunów prawnie odpowiedzialnych za swoich podopiecznych.

SZYK PARADY I TRASA
1. Do czasu wydania sygnału do wymarszu, grupy zorganizowane ustawiają się w kolejności wskazanej przez organizatora.
2. Po wydaniu sygnału do wymarszu wszystkie grupy ruszają w zwartym szyku, kierując się w stronę Rynku. Na scenie głównej w Rynku nastąpi prezentacja uczestników Parady oraz jej zakończenie.

ZOBOWIĄZANIA PORZĄDKOWE:

1. Uczestnicy Parady są zobowiązani do przestrzegania poleceń wydawanych przez służby porządkowe i organizatorów Parady.
2. Zabrania się wnoszenia na teren Parady: alkoholu/bądź pozostawania pod jego wpływem/, niebezpiecznych narzędzi itp.
3. Zobowiązuje się uczestników Parady do szczególnej ostrożności podczas trwania całej imprezy, w celu zachowania bezpieczeństwa wszystkich obecnych.
4. Uczestnicy Parady są zobowiązani do zachowań zgodnych z zasadami współżycia społecznego, w szczególności do udzielania pomocy osobom jej potrzebującym.
5. Ruchem Parady kierują służby porządkowe oraz organizatorzy.
6. Opieka medyczna – na końcu Parady.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.
8. Zgłoszone zespoły zostaną poinformowane o ewentualnych zmianach.

Internetowy formularz zgłoszenia do udziału w paradzie będzie dostępny TUTAJ →

Regulamin PARADY (29.5 KiB)

Regulamin PARADY (115.0 KiB)

Formularz Zgłoszenia Parada Dni Oleśnicy (27.5 KiB)