Sposoby przedłużania terminu wypożyczonych książek:

Termin wypożyczenia książek można przedłużyć:

System Aleph nalicza karę za każdą przetrzymaną książkę wg stawek ujętych w § 19 Regulaminu udostępniania zbiorów.

Zarządzenie 31-2016 Regulamin Udostępniania (2.3 MiB)

Wróć