MOJA, TWOJA, NASZA… NIEPODLEGŁA

W związku z okrągłą, setną rocznicą odzyskania Niepodległości w całym kraju realizowanych jest wiele zadań, projektów artystycznych, edukacyjnych, sportowych, odbywa się wiele uroczystości i działań mających upamiętnić te ważne i radosne dla Polaków wydarzenia.

Niezwykle miło nam donieść, że nasze plany uczczenia tego Jubileuszu zostały docenione przez Biuro Programu „Niepodległa” – w ramach koordynowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu dotacyjnego „Niepodległa” uzyskaliśmy dotację w wysokości 13000 zł  na realizację projektu „Moja, Twoja, Nasza… Niepodległa”. Składają się na niego: wystawa, koncert, projekcja przedwojennego filmu niemego „Ponad Śnieg” z 1929 roku z muzyką na żywo w wykonaniu Kwartetu Jorgi i wiele innych wydarzeń i uroczystości.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

DOLNOŚLĄSKIE ARCHIWUM TRADYCJI – KONTYNUACJA

DOLNOŚLĄSKIE ARCHIWUM TRADYCJI – KONTYNUACJA – w ramach partnerstwa w  projekcie Fundacji Ważka przeprowadzono digitalizację obiektów ze zbiorów Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią Pracowni Regionalnej BiFK . Zdigitalizowano ponad 130 fotografii – skany klatek z negatywów czarno-białych z unikatowej kolekcji przekazanej przez Edwarda Niczypora oraz 17 legitymacji kombatanckich a także 19 tzw. pamiętników osadnika ziemi oleśnickiej. Wykonano ponad 500 odwzorowań cyfrowych. Wszystkie materiały zostały opracowane zarówno pod względem metadanych technicznych jak i opisowych i udostępnione w Oleśnickiej Bibliotece Cyfrowej oraz archiwum DAT. Kopie wzorcowe przekazano właściwemu centrum kompetencji (Narodowe Archiwum Cyfrowe).

Projekt „Dolnośląskie Archiwum Tradycji – kontynuacja” finansowany ze środków MKiDN priorytet Kultura Cyfrowa.

WĘDROWNE MUZEUM to wspólny projekt Fundacji Ważka i Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią Pracowni Regionalnej BiFK. W ramach zadania przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące historii przedmiotów i ich roli w życiu człowieka dla dzieci ze świetlic wiejskich w powiecie oleśnickim w Bystrem, Bogusławicach, Smardzowie, Ligocie Wielkiej, Wszechświętem. Przedmioty z muzealnej kolekcji, opowieści mieszkańców, stare fotografie posłużyły do odkrycia, za pomocą różnych narzędzi, historii regionu, miasta, a także historii pojedynczych rodzin i osób. Inspiracją tego etapu projektu była postać Izabeli Czartoryskiej uznanej za matkę współczesnego polskiego muzealnictwa. Następnie przeprowadzono warsztaty dla młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Twardowskiego w Oleśnicy z  podstaw historii mówionej (oral history) obejmujące nagrywanie relacji biograficznych, etykę badacza, techniczne aspekty nagrywania dźwięku i obrazu, niezbędny sprzęt. W ramach warsztatów zarejestrowano również dwie relacje – państwa Koksztysów i pana Komarzyńca, które zostały zarchiwizowane i opracowane.  Efektem warsztatów jest film dokumentalny „… i jeszcze sobie przypominam” zrealizowany we współpracy z lokalnym partnerem Contrast Studio.

Ostatnim etapem były warsztaty dla seniorów poświęcone fenomenowi pamięci. Efektem projektu jest wystawa „… i jeszcze sobie przypominam” złożona z materiałów pozyskanych z archiwów prywatnych oleśniczan, którą  można oglądać w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią do października 2018 roku.

Partnerzy:

Contrast Studio

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

Gminne Centrum Kultury Oleśnica

Projekt „Wędrowne muzeum” sfinansowany  został ze środków MKiDN priorytet Kultura Dostępna.

WYSTAWA Z DOSTAWĄ
– SZTUKA DO SAMODZIELNEGO UŻYCIA

Dzięki programowi otrzymaliśmy m.in. pakiet narzędzi do samodzielnej prezentacji wystawy sztuki współczesnej i profesjonalne wsparcie animacyjne trenerów z sieci Latających Animatorów Kultury, którzy wsparli nasz zespół w przeprowadzeniu działań wokół wystawy w trakcie dwudniowego szkolenia. W trakcie pierwszego dnia szkolenia wypracowaliśmy sposoby na organizację wystawy i różne działania animacyjne wokół niej, które następnego dnia skonsultowaliśmy i „przetestowaliśmy” na zaproszonych przez nas przedstawicielach lokalnych artystów i animatorach kultury w Oleśnicy.

O samym projekcie można przeczytać →tutaj.

Efektem naszego dwudniowego szkolenia jest scenariusz „Sztuka z pomysłem” napisany przez Latających Animatorów Kultury, który dostępny jest →tutaj.

Organizator: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Orange w ramach programu Pracownie Orange.

Partnerzy merytoryczni projektu: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki oraz Centrum Cyfrowe.

Żywa Biblioteka to wydarzenie, które od 2015 roku współorganizujemy z I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Oleśnicy.

Żywa Biblioteka jest metodą podważania uprzedzeń, które wszyscy mamy. Żywa Biblioteka jest przestrzenią, w której można spotkać reprezentantów różnych grup społecznych, etnicznych, religijnych – Żywe Książki, które ze względu na swoją przynależność spotykają się często z dyskryminacją i stereotypowym postrzeganiem innych osób.

Żywa Biblioteka to przestrzeń, która sprzyja pozbywaniu się stereotypów i poprzez poznaniu żywego człowieka lepszemu zrozumieniu potrzeb i problemów innych.

Poprzez swoje działania metoda Żywej Biblioteki służy popularyzacji praw człowieka i rozwojowi tolerancji wobec inności.

Idea Żywej Biblioteki (Human Library) wywodzi się z Danii i powstała kilkanaście lat temu. Do tej pory pomysł rozprzestrzenił się po całym świecie i wydarzenia odbywają się na wszystkich kontynentach. W samej Polsce organizowanych jest co roku kilkadziesiąt Żywych Bibliotek, a ich koordynowaniem i szkoleniem nowych organizatorów zajmuje się Stowarzyszenie Diversja z Wrocławia.

W Oleśnicy odbyły się dotychczas siedem edycji Żywej Biblioteki w Oleśnicy: w listopadzie 2015 r., w czerwcu 2016 r., marcu, wrześniu i listopadzie 2017 r., w czerwcu 2018 r. w ramach Nocy Żywych Bibliotek i w listopadzie 2018 r.

Szczegóły dostępne są na profilu: Żywa Biblioteka Oleśnica.

A o samej metodzie i jej historii można poczytać na stronie: Żywa Biblioteka Polska

Zapraszamy oleśnickie szkoły do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie edukacji filmowej, który zawitał do naszego kina BiFK i potrwa do końca roku szkolnego.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową i rekomendowany przez MEN.
Cykliczne spotkania NHEF to projekcje wyjątkowych, nietuzinkowych filmów, często niedostępnych w dystrybucji kinowej i sprowadzanych do Polski tylko na potrzeby programu.
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej pozwalają na realizację różnych elementów podstawy programowej. Uzyskały patronat Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rekomendację kilku wojewódzkich kuratorów oświaty.

Popierają je również uznani reżyserzy i aktorzy: Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi i Jerzy Stuhr.

W 2012 roku projekt został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „edukacja młodego widza”. W 2011 roku Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej zostały włączone do rodziny projektów Filmoteki Szkolnej i zmieniły nazwę na Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Należą również do Koalicji dla edukacji filmowej powołanej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Oleśnicki Dom Spotkań z Historią bierze udział w projekcie Symbole Walczące, który realizowany jest przez Fundację Ari Ari w ramach ministerialnego programu „Patriotyzm Jutra”.

Przedmiotem, który ma stać się oleśnickim symbolem walczącym jest liniał do rysowania pięciolinii, należący do twórcy oleśnickiego hejnału, Edmunda Kwaśniewskiego.

W środę 12 października 2016 r. w sali konferencyjnej Biblioteki odbyły się zajęcia dla klasy II z II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy, które poprowadziła Justyna Kasińska z Muzeum Ziemi Miechowskiej. W trakcie spotkania rozmawiała z młodzieżą m.in. o atrybutach świętych, symbolach i symbolizmie. W części warsztatowej uczniowie opisywali przedmioty codziennego użytku i nadawali im symboliczne znaczenie.
W drugiej części spotkania dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego Jolanta Kwaśniewska, synowa Edmunda Kwaśniewskiego, przedstawiła sylwetkę muzyka i pedagoga.

Galeria zdjęć z zajęć dostępna na stronie Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią

Projekty „Pierwsi w Oleśnicy” i „Pierwsi w Oleśnicy – mapa wspomnień” to wspólny projekty Fundacji Ważka i Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią zrealizowany w 2015 roku. Animatorzy projektu dotarli do najstarszych oleśniczan, którzy byli świadkami i uczestnikami odbudowy miasta w pierwszych powojennych latach. Przeprowadzono i zarejestrowano ponad 30 godzin rozmów, dokumentując przy tym fotografie i kroniki rodzinne, fragmenty pamiętników, pamiątki, archiwalne wycinki prasowe, które stanowią niezwykle cenne źródło wiedzy o dawnej Oleśnicy i jej mieszkańcach.

W efekcie powstała mapa wraz z odsłuchami odsyłającymi do konkretnych miejsc, która udostępniona została na stronie www.pierwsiwolesnicy.org i w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią. Zorganizowano też wernisaż wystawy portretów osób, których relacje znalazły się na mapie.

Partnerami projektu byli: Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. M. Reja (teraz: Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy), Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Towarzystwo Przyjaciół Oleśnicy. Projekt był współfinansowany ze środków Miasta Oleśnica.