O Nas

Uchwała nr XV/111/2015 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 listopada 2015 r. powołała do życia Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy, samorządową instytucję kultury, która powstała z połączenia: Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy i Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy.

W skład nowej instytucji wchodzą: Biblioteka Centralna przy ul. Reja, Biblioteka „Pod Pegazem” przy ul. Kleeberga, Oleśnicki Dom Spotkań z Historią przy ul. Bocianiej, Sala widowiskowa przy ul. Kochanowskiego, Nawa Kościoła Św. Jerzego, Galeria Brama Wrocławska.

Dyrektorem połączonych instytucji została Anna Zasada.

STATUT BIFK (199.5 KiB)

Wizja

 • stanie się nowoczesnym, szanowanym i otwartym centrum kultury wśród lokalnej społeczności miasta Oleśnica i okolic;
 • kompetentni, asertywni pracownicy tworzący zgrany zespół;
 • rozwijanie oferty kulturalnej i czytelniczej dla mieszkańców Oleśnicy i stałe podnoszenie jej jakości;
 • inspirowanie i edukowanie kulturalne mieszkańców;
 • znoszenie barier (fizycznych, mentalnych, technologicznych) w dostępie do kultury i czytelnictwa;
 • integrowanie lokalnych społeczności, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych wokół wspólnych działań na rzecz kultury i czytelnictwa w mieście;
 • rozwijanie programu o charakterze edukacyjnym dotyczącego historii i dziedzictwa kulturowego Oleśnicy.

Misja

 • misją Biblioteki i Forum Kultury jest profesjonalna, skuteczna i efektywna realizacja zadań statutowych zgodnie z prawem oraz kompetentna, sprawna i uprzejma obsługa klientów. Podstawą realizacji tej misji jest informacja.
 • promowanie spędzania wolnego czasu poprzez aktywne lub bierne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych;
 • zapewnienie, że oczekiwania publiczności będą wpływały na nasz program, odzwierciedlając potrzeby kulturalne, czytelnicze i zainteresowania odbiorców;
 • wspieranie lokalnych artystów/twórców poprzez promocje ich działań i umożliwienie im prezentowania twórczości;
 • rozwijanie zainteresowań wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez ciekawą i różnorodną ofertę warsztatową;
 • wspieranie uczestnictwa w kulturze oraz zrozumienia sztuki poprzez program o charakterze edukacyjnym i partycypacyjnym.

Działy Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy:

Dział Udostępniania i Promocji Czytelnictwa

 • Biblioteka Centralna, ul. Reja 10
 • Biblioteka „Pod Pegazem” i Fonoteka, ul.Kleeberga 4
 • Oleśnicki Dom Spotkań z Historią, ul. Bociania 11

Kierownik: Małgorzata Godyń, m.godyn@bifk.info

Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów

Kierownik: Danuta Balsewicz, d.balsewicz@bifk.info

Dział Animacji Kultury i Organizacji Imprez

Kierownik: Agata Szpiłyk, a.szpilyk@bifk.info

Dział Techniczny:

Kierownik: Daniel Morzyk, d.morzyk@bifk.info

Dział Finansowo-Kadrowy

Kierownik: Monika Huk-Balawender, m.balawender@bifk.info

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik: Anna Kunaj, a.kunaj@bifk.info

Specjalista ds. Promocji i Reklamy

Stanisław Król, s.krol@bifk.info