Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

1.Administratorem danych jest Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica ul. M. Reja 10 reprezentowana przez Dyrektora Annę Zasada, tel. 71 716 52 10, adres e-mail: sekretariat@bifk.info.

2.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Danuta Majcher adres email: meksoft@vp.pl,

3.Celem zbierania danych jest zebranie zgłoszeń wystawców na Artystyczne Jarmarki i do działań statutowych Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy.

4.Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane na podstawie obowiązujących przepisów praw.

7.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich ani organizacjom międzynarodowym.

8.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

9.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę, przysługuje Panu/Pani prawo zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.W oparciu o podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą podejmowane żadne decyzje w sposób zautomatyzowany w tym profilowanie.