Jak zapisać się do Biblioteki?

Osoby pełnoletnie:

  1. Przyjdź do jednej z naszych placówek bibliotecznych z dowodem osobistym:
    – Wypożyczalnia dla Dorosłych, Czytelnia lub Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży „Pod Sową” przy ul. Reja 10,
    – Biblioteka „Pod Pegazem” przy ul. Kleeberga 4.
  2. Wypełnisz deklarację czytelnika, Bibliotekarz założy Ci bezpłatną Kartę Czytelnika i zapozna Cię z zasadami wypożyczeń.

Osoby niepełnoletnie:

W imieniu osoby niepełnoletniej deklarację uczestnika mogą wypełnić wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni.
Osoba pełnoletnia powinna mieć przy sobie dowód osobisty.


Karta Czytelnicza uprawnia do korzystania z wszystkich usług oferowanych przez Bibliotekę.

Czytelnik zobowiązany jest do jej okazywania przy korzystaniu z usług Biblioteki.

W przypadku zagubienia karty, należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę w celu zablokowania konta

Szczegółowy regulamin dostępny TUTAJ

Wróć