Formularz zgłoszenia na II Artystyczny Jarmark Wielkanocny

18 marca 2018 r.

godz. 10.00-20.00

Sala widowiskowa BiFK przy ul. Kochanowskiego 4

  • Prosimy o dokładne i szczegółowe wypełnienie formularza.
  • Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 5.03.2018 r.
  • Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z udziałem w Jarmarku.
  • Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania do udziału w Wydarzeniu tych Wystawców, którzy najlepiej swoimi wyrobami wpisują się w założenia II Artystycznego Jarmarku Wielkanocnego. Informację o zakwalifikowaniu do udziału w Wydarzeniu Wystawcy otrzymają najpóźniej do dnia 8.03.2018 r.

[contact-form-7 404 "Not Found"]