ZGŁOSZENIE WYSTAWCY NA JARMARK BOŻONARODZENIOWY W OLEŚNICY - 6-8.12.2019 (piątek-niedziela)

CZĘŚĆ I - OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Regulamin

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO* wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych tj. Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica ul. Kochanowskiego 4.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO*, to znaczy:
- przysługuje mi możliwość jej wycofania w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
- jest przedstawiona w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prosty językiem;
- w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do realizacji celu, zgoda na przetwarzanie tych danych jest dobrowolna.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Klauzuli informacyjnej Klauzula informacyjna


*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnianie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mój (lub pracownika) i produktów z mojego stoiska, pobranych z mojej strony internetowej i zarejestrowanych podczas wydarzenia organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy na stronie internetowej MOKIS (www.mokis.info), profilach internetowych zarządzanych przez MOKIS oraz w mediach w celu informacji i promocji wydarzenia organizowanego przez MOKIS w Oleśnicy (wymagane)


WAŻNE!
1) Zgłoszenia wystawców przyjmowane są do 4.11.2019 r. Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca na Jarmarku.

CZĘŚĆ II - DANE WYSTAWCY

Imię i nazwisko osoby fizycznej/Pełna nazwa firmy: imię i nazwisko właściciela, pełna nazwa firmy, adres firmy i NIP (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres internetowy/strona na Facebooku

W przypadku nie posiadania strony prosimy o przesłanie na adres imprezy@mokis.info 2-3 zdjęć produktów, które posłużą Organizatorowi do promocji stanowiska.

Sprzedawane/prezentowane wyroby

Prosimy o krotki opis potrzebny do promocji wydarzenia. Należy zapewnić asortyment na wszystkie 3 dni, w godzinach trwania Jarmarku. Wystawca zobowiązuje się do utrzymania estetycznego wyglądu stanowiska.

(wymagane)

Czy rezerwują Państwo cały domek drewniany czy pół domku?
(wymagane)


Potrzeby organizacyjne stoiska: dodatkowe zapotrzebowanie (energia elektryczna) - należy podać moc oraz rodzaj urządzenia.
(wymagane)