Anna Zasada, mgr

Dyrektor Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy (od 2016 roku).

Wcześniej dyrektor Oleśnickiej Biblioteki Publicznej (od 1996 roku).

Absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (1991 rok) , dwusemestralnych studiów podyplomowych „Administracja i przedsiębiorczość w kulturze” w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych ASESOR (2010 rok) oraz półrocznego kursu Fundacji Szkoła Liderów w Warszawie  „Kieruj w dobrym stylu. Program dla dyrektorek i dyrektorów bibliotek” (2015 rok).