Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. M. Reja – komunikat

Uchwała Nr VII/71/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z Uchwałą nr VII/71/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy, od 01.07.2019 r. funkcjonuje samorządowa instytucja kultury „Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja”, która została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Oleśnicy. Siedziba Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja mieści się w Oleśnicy przy ul. Mikołaja Reja 10. Przedmiotem działania Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja jest
w szczególności rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Podstawą działalności Oleśnickiej Bibliotek Publicznej im. Mikołaja Reja jest statut będący załącznikiem nr 2 do uchwały nr VII/71/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Podstawowym celem Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Do zakresu podstawowych działań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych;

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

3) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, wystawienniczej
i edukacyjnej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych;

4) opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej oraz innych źródeł informacji dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu;

5) popularyzacja książek, informacji, wiedzy i czytelnictwa;

6) tworzenie kolekcji zbiorów specjalnych, zwłaszcza materiałów audiowizualnych i dokumentów życia społecznego;

7) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i podmiotami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

8) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Dostęp do Katalogów online oraz do konta czytelnika możliwy jest dzięki współpracy z MOKiS Oleśnica na stronie www.mokis.info w zakładce „KATALOG”.

KONTAKT DO OLEŚNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MIKOŁAJA REJA:

Dyrektor: Anna Zasada

Sekretariat: ul. M. Reja 10, 56-400 Oleśnica

tel. 533-351-410

sekretariat@bibliotekaolesnica.pl

Czynny od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Biblioteka Główna

ul. M. Reja 10

Wypożyczalnia dla Dorosłych

tel. 533-351-404

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży „Pod Sową”

tel. 533-351-405 (przedłużanie terminu zwrotu książek)

Czytelnia Książek i Prasy

tel. 533-351-403

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

tel. 508-079-038

Biblioteka „Pod Pegazem” i Fonoteka
ul. Kleeberga 4

tel. 533-351-406

Profile na Facebook’u „Biblioteka w Oleśnicy”, „Biblioteka Pod Pegazem”.

KONTAKT Z INSTYTUCJAMI W OKRESIE REORGANIZACJI

Instytucje, które powstały w wyniku podziału będą posiadały odrębne strony internetowe: www.mokis.info i www.bibliotekaolesnica.pl, które są aktualnie w przygotowaniu. Do tego czasu wszystkie informacje bieżące dotyczące zarówno Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, jak i Oleśnickiej Biblioteki Publicznej będą umieszczane na dotychczasowej stronie www.bifk.info.

W okresie przejściowej reorganizacji obydwu instytucji skrzynki mailowe z domeną „bifk.info” są tak samo czynne, jak nowe maile z domenami „mokis.info” i „bibliotekaolesnica.pl”. Wszystkie aktualne zmiany w kontaktach z obydwiema instytucjami będą umieszczane w zakładce „KONTAKT” na stronie www.bifk.info.Możliwość komentowania jest wyłączona.