#biblioteka – hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek

#biblioteka – to hasło tegorocznego tygodnia bibliotek

Kryją się za nim bardzo mocno utrwalone w świadomości społecznej funkcje, jakie pełnią te instytucje – nieskończony rezerwuar źródeł wiedzy, miejsce kolekcjonowania najcenniejszego piśmiennictwa oraz miejsce spotkań, wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych. To hasło łączy w sobie wielowiekową tradycję
z poszukiwaniami nowych użytkowników, którym znak # ułatwia dotarcie do jej usług i zasobów dzięki nowym technologiom.

Usługa  Legimi, IBUK – czyli mobilne biblioteki, z których  można korzystać na smartfonach, tabletach i  komputerach – oferują czytelnikom dostęp do ponad 20 000 e-booków, w tym dostęp do nowości i bestsellerów, ale i starszych tytułów – z beletrystyki, literatury faktu i innych popularnych kategorii czy Academica -Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych – świadczą o tym, że biblioteki, w tym również oleśnicka, są nowoczesne i korzystają z najnowszych zdobyczy techniki.

Zapraszamy do #biblioteki.

W programie:

Biblioteka Centralna BiFK, ul. Reja 10

7-8.05.2019, godz. 9.00-17.00 – Giełda Książki

Biblioteka Pod Sową – ul. Reja 10

08.05.2019, godz. 12.15 – Spotkanie autorskie z Melanią Kapelusz – sala konferencyjna biblioteki przy ul. Reja 10

Spotkania z książką w przedszkolu.

Wizyty  bibliotekarzy w oleśnickich przedszkolach w ramach projektu „Mała książka Wielki człowiek” oraz Bajkowy Klub Malucha w Oleśnicy

9.05.2019, godz. 10.00  Czytanie „Pana Tadeusza” –  wybrane fragmenty poematu czytać będą słuchacze UTW, uczniowie I LO oraz uczniowie SP Nr 1 i SP  7  – sala konferencyjna biblioteki przy ul. Reja.

Biblioteka Pod Pegazem – ul. Kleeberga 4

9.05.2019, godz. 15.00 – „Literacki Pokój zagadek” – zajęcia dla Klubu Młodzieżowego MIKSER –  uczestnicy będą musieli wykazać się znajomością książek, bohaterów i autorów

14.05.2019, godz. 12.00 „Widziane z góry”  – zajęcia literackie z elementami plastycznymi dla dzieci.Możliwość komentowania jest wyłączona.