III ARTYSTYCZNY JARMARK WIELKANOCNY – ZGŁOSZENIA

Zapraszamy artystów i rękodzielników do zgłoszenia udziału w III Artystycznym Jarmarku Wielkanocnym, który odbędzie się 6-7 kwietnia 2019 w godzinach 12:00 – 18:00 w Sali widowiskowej BiFK przy ul. Kochanowskiego 4.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24.03.2019 r.

Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z udziałem w Jarmarku!

Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania do udziału w Wydarzeniu tych Wystawców, którzy najlepiej swoimi wyrobami wpisują się w założenia III Artystycznego Jarmarku Wielkanocnego. Informację o zakwalifikowaniu do udziału w Wydarzeniu Wystawcy otrzymają najpóźniej do dnia 27.03.2019 r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z biurem Sali widowiskowej BiFK, tel.  71 314 22 03.Możliwość komentowania jest wyłączona.