Materiały edukacyjne dla rodziców po lutowym spotkaniu Akademii Rodzica

Lutowe spotkanie w ramach Akademii Rodzica prowadząca poświęciła tematowi komunikacji opartej na wartościach i budowaniu w dzieciach poczucia własnej wartości.

Na warsztatach uczestnicy wypracowali Kodeks Wartości:

Odsyłamy także do filmów i innych materiałów edukacyjnych.



Możliwość komentowania jest wyłączona.