Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy oraz Biblioteka Narodowa podpisały porozumienie o współpracy!

Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy oraz Biblioteka Narodowa podpisały porozumienie o współpracy!

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Jej głównym celem jest prowadzenie działalności kulturalnej, naukowej oraz edukacyjnej. Ten sam cel leży u podstaw funkcjonowania Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy.

Czujemy się więc wyróżnieni mogąc poinformować mieszkańców, że mając na względzie znaczenie obu instytucji oraz dostrzegając korzyści płynące z prowadzenia jednolitej działalności bibliotecznej i informacyjnej, Biblioteka Narodowa i BiFK podpisały porozumienie o współpracy na rzecz współdziałania w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Za priorytetowe obszary działań Biblioteki uznały:

  • rozwijanie, integrację i zapewnienie spójności zasobów bibliograficznych,
  • wzajemne wspieranie inicjatyw i działań zmierzających do zapewnienia kompletności zgromadzonych zbiorów,
  • rozwijanie i łączenie zasobów informacyjnych,
  • współpracę w zakresie profilaktyki ochrony i konserwacji materiałów bibliotecznych oraz działań na wypadek wystąpienia zagrożenia zbiorów.

W ramach porozumienia będziemy zatem podejmować m.in. wspólne inicjatywy
i działania, uzgadniać stanowiska w sprawach będących przedmiotem ich zainteresowania
i działalności oraz ułatwiać, a także wspierać współpracę specjalistów bibliotek.

Głównym koordynatorem działań jest Biblioteka Narodowa w Warszawie.Możliwość komentowania jest wyłączona.