Klub Książkowych Jeżyków w Bibliotece „Pod Pegazem” – terminy I-III 2019

Klub Książkowych Jeżyków to cykl spotkań rozbudzających w dzieciach chęć czytania książek oraz uważnego słuchania i wyszukiwania morału. Podczas spotkań dzieci słuchają całej, bądź fragmentu książki, a potem tworzą coś z kolorowego papieru, filcu, bibuły…
Młodzi klubowicze otrzymują bezpłatną legitymację, która uprawnia do zdobywania nagród. Udział w 12 spotkaniach gwarantuje nagrodę – niespodziankę.

W zajęciach biorą udział dzieci i rodzice, wspólnie słuchają proponowanej opowieści, potem wspólnie rysują, wycinają, wyklejają i… można tę prace zabrać do domu.

Wszystkie materiały plastyczne zapewnia biblioteka, wystarczy przyjść  🙂

Zapraszamy dzieci w wieku od 4 do 7 lat.Możliwość komentowania jest wyłączona.