Zgłoszenia wystawców do udziału w III Artystycznym Jarmarku Bożonarodzeniowym

Zapraszamy artystów i rękodzielników do zgłoszenia udziału w III Artystycznym Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbędzie się 8-9 grudnia 2018 w godzinach 15.00 – 20.00 w Sali widowiskowej BiFK przy ul. Kochanowskiego 4.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25.11.2018 r.

Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z udziałem w Jarmarku!

Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania do udziału w Wydarzeniu tych Wystawców, którzy najlepiej swoimi wyrobami wpisują się w założenia III Artystycznego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Informację o zakwalifikowaniu do udziału w Wydarzeniu Wystawcy otrzymają najpóźniej do dnia 28.11.2018 r.

Formularz zgłoszeniowy – TUTAJ

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z biurem Sali widowiskowej BiFK, tel.  71 314 22 03.Możliwość komentowania jest wyłączona.