KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH dot. ewidencji czytelników

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

dot. ewidencji czytelników

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest BIBLIOTEKA I FORUM KULTURY W OLEŚNICY, reprezentowana przez dyrektora ANNĘ ZASADĘ.

 

  1. Inspektorem ochrony danych osobowych w BIBLIOTECE I FORUM KULTURY W OLEŚNICY jest DANUTA MAJCHER, meksoft@vp.pl

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do BIBLIOTEKI I FORUM KULTURY W OLEŚNICY lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych (w tym: ewidencję udostępniania zbiorów, kontrolę terminowości zwrotów oraz naliczanie i kontrolę spłaty należności finansowych zgodnie z Regulaminem udostępniania DBP) na podstawie art. 6 ust 1 pkt A (zgoda). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres email) mogą być wykorzystanie do przekazania informacji o stanie konta czytelnika w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w p.3

 

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres KORZYSTANIA Z USŁUG BIBLIOTEKI

I FORUM  KULTURY W OLEŚNICY.

 

  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.

 

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych należących DO BIBLIOTEKI I FORUM KULTURY W OLEŚNICY, lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych.


Możliwość komentowania jest wyłączona.