10.05. – Z BiFK przez Świat: „Białoruś – podróż w nieznane” – spotkanie z Arturem Zygmuntowiczem