Zgłoszenia wystawców do udziału w II Artystycznym Jarmarku Wielkanocnym

Zapraszamy artystów i rękodzielników do zgłoszenia udziału w II Artystycznym Jarmarku Wielkanocnym, który odbędzie się 18 marca (niedziela) w godzinach 10.00-20.00 w Sali widowiskowej BiFK przy ul. Kochanowskiego 4.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 5.03.2018 r.

Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z udziałem w Jarmarku!

Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania do udziału w Wydarzeniu tych Wystawców, którzy najlepiej swoimi wyrobami wpisują się w założenia II Artystycznego Jarmarku Wielkanocnego. Informację o zakwalifikowaniu do udziału w Wydarzeniu Wystawcy otrzymają najpóźniej do dnia 8.03.2018 r.

Szczegółowy program artystyczny II Artystycznego Jarmarku Wielkanocnego dostępny jest TUTAJ →

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z biurem Sali widowiskowej BiFK, tel.  71 314 22 03.Możliwość komentowania jest wyłączona.