28.11. – Promocja książki Agnieszki Drożdżewskiej „Kultura muzyczna Oleśnicy w XIX i pierwszej połowie XX wieku”

Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy zaprasza 28 listopada o godz. 18.00 do Sali Rycerskiej Zamku Książęcego w Oleśnicy na spotkanie z Agnieszką Drożdżewską i promocję jej książki „Kultura muzyczna Oleśnicy w XIX i pierwszej połowie XX wieku”.

Fragment wstępu do książki
„W literaturze poświęconej zagadnieniom historii śląskiej kultury muzycznej można zauważyć brak opracowań poświęconych życiu muzycznemu Oleśnicy. Stąd też celem niniejszej pracy jest ukazanie jego różnych aspektów w XIX i na początku XX wieku. W trakcie badań nad przeszłością muzyczną miasta wykorzystano zachowane materiały źródłowe oraz literaturę przedmiotu. Ponieważ spora część materiałów została zniszczona lub zaginęła podczas działań wojennych w 1945 roku, każda zachowana informacja okazała się niezwykle cenna, a niekiedy wręcz rzutująca na dalszy tok pracy.

Książka stanowi zmienioną, zaktualizowaną i rozszerzoną o czasy międzywojenne wersję pracy magisterskiej pt. Życie muzyczne Oleśnicy w XIX wieku, napisanej w 2004 roku na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Praca ta powstała pod kierunkiem ŚP prof. dr Marii Zduniak, która zainspirowała mnie do prowadzenia badań i ukształtowała warsztat badawczy. Wyrazy podziękowania składam osobom, bez których wsparcia merytorycznego i organizacyjnego książka nie otrzymałaby obecnego kształtu. Serdecznie dziękuję Panu dr. Markowi Nienałtowskiemu za użyczenie źródeł oraz ikonografii, cenne uwagi i uzupełnienia, Panu Burmistrzowi Miasta Oleśnicy Michałowi Kołacińskiemu oraz Pani Annie Zasadzie, Dyrektor Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy, za umożliwienie realizacji wydania książki i wreszcie Pani Agnieszce Ostapowicz, oleśniczance i animatorce lokalnego życia muzycznego, za wsparcie organizacyjne i pracę przy wprowadzaniu treści zawartych w książce do powszechnego życia kulturalnego miasta”.

Agnieszka Drożdżewska – informacja o autorce
W latach 1999–2004 odbyła studia w zakresie teorii muzyki w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W 2010 obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim pracę doktorską Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i I połowie XX wieku. Edukacja muzyczna. Działalność naukowa. Ruch koncertowy, wydaną w 2012 r. w serii „Musicologica Wratislaviensia”. Za tę książkę otrzymała dwie prestiżowe nagrody – „Leopoldina 2012” przyznawaną przez Polsko-Niemieckie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta 2012 przyznawaną przez Sekcję Muzykologów ZKP. W 2017 opublikowała monografię Kultura muzyczna Oleśnicy w XIX i I poł. XX wieku. Od 2010 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, badania naukowe prowadzi w ramach Zakładu Muzykologii Historycznej. Brała udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych (Wrocław, Kraków, Poznań, Praga, Opole-Nysa, Częstochowa-Jasna Góra i in.). Publikuje artykuły w periodykach fachowych, księgach konferencyjnych i zeszytach naukowych. Uczestniczyła w polsko-czeskim programie badawczym Kultura muzyczna Śląska do 1741 roku z perspektywy polskiej i czeskiej (realizowanym w latach 2010–2012), organizowanym przez Instytut Sztuki PAN, Katedrę Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ústav hudební vědy (Univerzita Karlova v Praze). Swoje zainteresowania badawcze koncentruje głównie wokół życia muzycznego na Śląsku w zakresie: edukacji muzycznej i muzykologii, życia koncertowego i teatralnego, budownictwa organów oraz lokalnej twórczości, którą prezentuje zarówno od strony naukowej, jak i artystycznej (jako śpiewaczka dokonała m.in. prawykonań kompozycji Johanna Martina Prandla, Johanna Georga Clementa, o. Amanda Ivančicia i Józefa Elsnera, zarejestrowanych na płytach CD). Współpracuje z centralą RISM we Frankfurcie nad Menem w zakresie prac dotyczących kolekcji muzycznych ze Śląska przechowywanych w Opolu, Dreźnie i Wrocławiu. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą muzyce w teatrach na Śląsku w drugiej połowie XVIII wieku. W roku 2010 za pracę artystyczną i organizacyjną została wyróżniona Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej na temat działalności artystycznej autorski –  http://sonori-ensemble.wixsite.com/sonori/agnieszka-drozdzewska

Książkę będzie można kupić w trakcie spotkania, a także w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią ul. Bociania 11 w godzinach otwarcia oraz w Czytelni – ul. M. Reja 10 w godzinach otwarcia biblioteki – cena 50 zł.Możliwość komentowania jest wyłączona.