Promocja książki Marka Nienałtowskiego „Zamek książęcy w Oleśnicy. Od czasów piastowskich po współczesność”

Zapraszamy na promocję książki Marka Nienałtowskiego „Zamek książąt w Oleśnicy. Od czasów piastowskich po współczesność”, która odbędzie się 27 kwietnia (czwartek) o godz. 18.00  w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Oleśnickich.

Swoją premierę publikacja miała podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Czeska historia Śląska. Ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Oleśnicy i księstwa oleśnickiego”. Książka zebrała znakomite opinie dyskutujących o historii naszego miasta naukowców. Jest to jak dotąd największa publikacja dotycząca Zamku Książąt Oleśnickich. Warto, żeby znalazła się w biblioteczce każdego mieszkańca miasta.

Marek Nienałtowski to oleśniczanin i pasjonat historii, który od 2002 r. prowadzi portal www.olesnica.org poświęcony dziejom miasta i realizuje związane z tym badania. Książka stanowi istotny element promocji zarówno miasta, jak i jednego z najwspanialszych obiektów Dolnego Śląska. Wydawnictwo, jak zaznacza sam autor, „nie pretenduje do miana opracowania naukowego, a stanowi jedynie popularyzację mało znanych dziejów zamku”. Liczy 309 stron, zawiera 358 fotografii i rysunków oraz 20 załączników – ilustracji. Recenzentem książki jest prof. UWr. dr hab. Wojciech Mrozowicz.

Marek Nienałtowski jest autorem lub współautorem ok. 70 artykułów, recenzji, prac naukowo-badawczych, projektów oraz referatów na konferencjach naukowych i wystaw tematycznych. Wybrane wydawnictwa związane z Oleśnicą: „Podiebradowie w dziejach księstwa ziębicko-oleśnickiego 1495-1647” (2013), „Historia fotografii w Oleśnicy 1839-1944” (współautorstwo, 2016), „Zamek książęcy w Oleśnicy. Od czasów piastowskich po współczesność” (2017).

Książkę sfinansowano z budżetu Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy w ramach obchodów Roku Czeskiego.Możliwość komentowania jest wyłączona.